Trgovina in servis z vami že od 1989
valy.si Kolesa Testna kolesa & kolesa za izposojo

Testna kolesa & kolesa za izposojo

Splošni pogoji izposoje koles v trgovini Valy, d.o.o., Kranj

• V primeru nakupa novega kolesa v roku 6 mesecev po izposoji oz. testiranju kolesa se znesek preizkušanja kolesa obračuna v kupnino kateregakoli novega odraslega kolesa v vrednosti MPC nad 800,00 € namenjenega za spodaj podpisano osebo in do zneska 150,00 €.
• Kolo je dano v izposojo oz. test v dobrem voznem stanju. Ob vrnitvi mora biti kolo v enakem stanju. Sicer se spodaj podpisani osebi škoda zaračuna.
• Kolo mora biti ob vrnitvi očiščeno. Za neočiščeno kolo se zaračuna strošek čiščenja 20,00 €
• Kolo mora biti vrnjeno do 11 ure, sicer se obračuna dodatni dan izposoje oz. testiranja.
• Spodaj podpisana oseba se mora zavedati, da kolo ni zavarovano.
• V primeru kraje kolesa oz. dela kolesa se to zaračuna spodaj podpisani osebi, po ceni, ki je enaka novemu kolesu v trgovini.
• Za škodo povzročeno s kolesom tretji osebi oz. na stvari odgovarja spodaj podpisana oseba in ne najemodajalec.
• Najemodajalec za škodo povzročeno tretji osebi oz. povzročeni na stvari z izposojenim kolesom ne odgovarja.
• Ob najemu oz. testiranju kolesa se plača kavcija v višini 100,00 €, ki se ob vračilu kolesa vrne.
• Podpisana izjava velja kot potrdilo o plačilu varščine v višini 100,00 €

CENIK

- 1 dan: 40,00 €
- vikend ( petek popoldne - ponedeljek dopoldne ): 120,00 €
- 1 teden: 200,00 €
- vsak dodaten dan brez prekinitve: 25,00 €